• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन
  • Hon'ble Minister Metmani Chaudhary

  • Ministry of Urban Development

Notice Board

Latest Resources

Follow Us

Ministry of Urban Development

२०६९ साल जेठ ५ गते स्थापित यस शहरी विकास मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनामा मन्त्री एक¸ सचिव एक¸ सहसचिव वा सो सरहका महाशाखा प्रमुख हुने ३ वटा महाशाखा र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी शाखा प्रमुख हुने ११ वटा शाखाहरु¸ मन्त्री र सचिवको निजि सचिवालय १।१ गरी २ वटा रहने संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । यो मन्त्रालय कन्द्रिय तहको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो । नेपाल सरकारको मिति २०६९/०२/०५ को निर्णयअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७२।०९।०९ को निर्णयानुसार पुर्नगठन पछि यस मन्त्रालयले हाल शहरी विकास, आवास, भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु सुनियजित र ब्यविस्थत गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

 

 

दीर्घकालीन सोच

पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर र वस्तीहरु

अभियान

  • व्यवस्थित, सफा, पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, सुन्दर शहर तथा वस्तीहरुको विकास गर्ने
  • सबैका लागि सुरक्षित र किफायती आवास व्यवस्था गर्ने
  • सुरक्षित, सुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने गराउने

Department and Organizations under Ministry

Pick up your email from anywhere!