• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

सम्पर्क

  • ९७७-१-४२११६७३
  • कार्यालय स्थान

    सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

  • फ्याक्स

    ९७७-१-४२११८७३

  • इमेल

    info@moud.gov.np

Pick up your email from anywhere!