• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

सुरक्षित नागरिक आवाश कार्यक्रम सम्बन्धी बैठक

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री, माननीय खानेपानी मन्त्री, माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू  लगायत केन्द्रिय नागरिक आवाश समन्वय समितिका पदाधिकारी ज्यूहरुको समुपस्थितिमा भएको सुरक्षित नागरिक आवाश कार्यक्रम सम्बन्धि झलकहरु ।

Pick up your email from anywhere!