• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

शहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल बिज्ञान तथा प्रविधि-प्रज्ञा प्रतिष्ठान बीच सहकार्य सम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम ।

Pick up your email from anywhere!