• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

मा.मन्त्रीज्यूले कार्यभार सम्हाल्नु भएको सय दिन पुरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन ।

मा.मन्त्री रामकुमारी झांक्रीज्यूले कार्यभार सम्हालनु भएको सय दिन पुरा भएको अवसरमा सो अवधिमा उहाँको नेतृत्वमा शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको मुख्य मुख्य कामको उपलब्धी र भावी योजनाको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन ।  

 

Pick up your email from anywhere!