• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

मा.मन्त्रीज्यूले कार्यभार सम्हाल्नु भएको दूई महिना पुरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन

मा.मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूले कार्यभार सम्हालनु भएको दूई महिना पुरा भएको अवसरमा सो अवधिमा उहाँको नेतृत्वमा शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको मुख्य मुख्य कामको उपलब्धी र भावी योजनाको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन ।  

Pick up your email from anywhere!