• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुको जानकारी सम्बन्धी कार्यक्रम ।

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोज्यू समक्ष मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुको जानकारी सम्बन्धी कार्यक्रम ।

 

Pick up your email from anywhere!