• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

गुजेश्वरी फाँट र टेकु दोभानमा निर्माण भइरहेका पुरातात्विक संरचनाको अनुगमन तथा निरीक्षण ।

माननीय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यू द्वारा अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति अन्तर्गत गुजेश्वरी फाँट र टेकु दोभानमा निर्माण भइरहेका पुरातात्विक संरचनाको अनुगमन तथा निरीक्षणका झलकहरु ।।

Pick up your email from anywhere!