• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

धाप र नाग्मती ड्यामको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

माननिय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यू द्वारा सुन्दरीजलमा निर्माणाधीन धाप र नाग्मती ड्यामको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

Pick up your email from anywhere!