• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

संघीय संसद भवनको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

माननिय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यू द्वारा संघीय संसद भवनको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

Pick up your email from anywhere!