• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

माननीय मन्त्री रामकुमारी झांक्रीज्यू र यु.एन का पदाधिकारीहरु बीच छलफल ।

माननीय मन्त्री रामकुमारी झांक्रीज्यू  र यु.एन (U.N) का पदाधिकारीहरु बीच भएको छलफल कार्यक्रम ।

Pick up your email from anywhere!