• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय र दमक सभाहलको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण

माननीय शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठद्वारा झापाको कमल गा.पा. मा निर्माणाधिन  पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय र दमकको सभाहलको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

Pick up your email from anywhere!