• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

बञ्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकका झलकहरु ।

माननीय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यू र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यज्यूको उपस्थितिमा बञ्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकका झलकहरु ।

Pick up your email from anywhere!