• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा भएको परिचयात्मक कार्यक्रम ।

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्रीज्यूको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा भएको परिचयात्मक कार्यक्रम ।

Pick up your email from anywhere!