• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

दमकमा निर्माणाधीन दमक भ्यूटावरको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण

माननीय शहरी विकस मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठद्वारा झापाको दमकमा निर्माणाधीन दमक भ्यूटावरको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

Pick up your email from anywhere!