• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धनुषामा निर्माणाधिन आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण

माननीय शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ द्वारा  संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धनुषा कार्यालय र त्यस कार्यालय अन्तरगतको निर्माणाधिन  नोचा पार्क  लगायत आयोजनाहरुको स्थलगत  अनुगमन तथा निरिक्षण ।

Pick up your email from anywhere!