• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरु

मानानीय शहरी विकास मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा ७ वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सचिव सम्मिलित जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरु ।

Pick up your email from anywhere!