• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा आयोजित एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यशाला गोष्टीका झलकहरु ।

माननीय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यूको उपस्थितिमा “राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा ” सम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा आयोजित  एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यशाला गोष्टीका झलकहरु ।

 

 

Pick up your email from anywhere!