• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा भएको छलफलका झलकहरु ।

माननीय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यूसगं  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डगोंल एवं शहरी विकास मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्माचारीहरु काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा  छलफल गर्नु हुदै ।

Pick up your email from anywhere!