• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

गैर आवासीय नेपाली संघका नवनिर्वाचित पधादिकारीहरुसंग भएको विकास निर्माण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका झलकहरु ।

माननीय मन्त्री रामकुमारी झांक्रीज्यू  र  गैर आवासीय नेपाली संघका नवनिर्वाचित पधादिकारीहरुसंग भएको विकास निर्माण सम्बन्धी छलफल  कार्यक्रमका झलकहरु ।

Pick up your email from anywhere!