• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन

आर्थिक वर्ष २०७७|७८ को माघ मसान्तसम्मको मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन ।

Pick up your email from anywhere!