• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

टेकु पचली क्षेत्रको पुन: निर्मित सम्पदाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहका झलकहरु ।

टेकु पचली क्षेत्रको पुन: निर्मित ऐतिहासिक,सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहका झलकहरु । 

Pick up your email from anywhere!