• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

बाँकेको नौबस्तामा निर्माणधिन क्षेत्रीय कारागारको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण ।

माननिय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यू बाट  संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बाँकेद्वारा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौबस्तामा निर्माणधिन क्षेत्रीय कारागारको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण ।

Pick up your email from anywhere!