• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

बाँके जिल्ला भेरी अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

माननिय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यू बाट  संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बाँके द्वारा निर्माणधिन बाँके जिल्ला भेरी अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण ।

Pick up your email from anywhere!