• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका भित्र सडक तथा नाली निर्माण कार्यको उद्‌घाटनका झलकहरु ।

माननिय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यू बाट  संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, नेपालगंज-बाँके द्वारा निर्माण सम्पन्न भएको  नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका भित्र सडक तथा नालीको  उद्‌घाटनका झलकहरु ।

 

Pick up your email from anywhere!