• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा भएको प्रबलीकरण (Retrofitting) सम्बन्धी कार्यक्रमका झलकहरु ।

 माननिय शहरी विकाश मन्त्री रामकुमारी झाक्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा Department Of Urban Development  -UNDP-Government of India-IOE  - को संयुक्त आयोजनामा  इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा  भएको प्रबलीकरण (Retrofitting) सम्बन्धी कार्यक्रम ।

Pick up your email from anywhere!