• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीका झलकहरु ।

माननीय मन्त्री राम कुमारी झांक्रीज्यूको उपस्थितिमा “राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा ” सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित  एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीका झलकहरु ।

 

Pick up your email from anywhere!