Government of Nepal Ministry of Urban Development Government of Nepal

 नेपाली

निजामती सेवाको सपना: समृद्ध नेपालको रचना

 

Mr. K.P. Sharma Oli
Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister for Urban Development

 

Manju Kumari Chaudhary
Hon'ble State Minister

Latest Updates

» करार सेवामा पदपुर्तिका लागि सफल उम्मेदवारहरुलाई जरुरी सुचना

» उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची

» भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७२

» Design Catalogue for Reconstruction of Earthquake Resistant Houses

» भूकम्प प्रभावित भवन संचालन प्रस्ताव स्वीकृती निर्देशिका २०७२

» बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

 

News & Events

 

२०७२ पौष ६ गते
मिति २०७२।०९।०६ गते सोमवारका दिन यस सहरी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको आ.ब. २०७२/७३ को प्रथम चौमासिक अवधिमा सम्पन्न कार्यक्रमहरुको मन्त्रालयस्तरीय प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरियो । मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक अवधिको कूल बजेट रु. ७,४२,६१,८८,०००।- (रु. ७ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख ८८ हजार) रहेकोमा समग्रमा वित्तीय प्रगति ५०.४०% रहेको छ ।

read more

 

Contacts

 

 

Government of Nepal

Ministry of Urban Development

Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Tel.: 977-1-4211673
Fax: 977-1-4211873

E-mail: info@moud.gov.np
Website: www.moud.gov.np

 

Quick Links

 

 

Mr. Deependra Nath Sharma
Secretary

 

 

 

 

 

 

 

Nagar Bikash Samiti

 

 

National Urban Development Strategy (NUDS), 2015

 

 

Check Mail

 

 

This page has been visited
real time statistics times
since 4 July 2012.

Special Values