Government of Nepal Ministry of Urban Development Government of Nepal

 नेपाली

निजामती सेवाको सपना: समृद्ध नेपालको रचना

 

Mr. K.P. Sharma Oli
Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister for Urban Development

 

 

Manju Kumari Chaudhary
Hon'ble State Minister

 

 

Mr. Deependra Nath Sharma
Secretary

Latest Updates

» सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

» जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम (आ.व. २०७३/७४)

» सफा सहर कार्यक्रम अन्तर्गत हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने कार्यको लागि सरकारी कार्यालयहरुबाट प्रतियोगिता कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि प्रस्ताव आव्हान

» हरियाली विकास एवम् प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालयहरुबाट प्रतियोगिता कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

» करार सेवामा पदपुर्तिका लागि सफल उम्मेदवारहरुलाई जरुरी सुचना

» उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची

» भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७२

» Design Catalogue for Reconstruction of Earthquake Resistant Houses

» भूकम्प प्रभावित भवन संचालन प्रस्ताव स्वीकृती निर्देशिका २०७२

» बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

 

News & Events

 

२०७३ जेठ १० गते
मिति २०७३ जेठ १० गते सोमवारका दिन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूको समुपस्थितिमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवधारणा र प्रयोग सम्वन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका सवै अधिकृतहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख नेत्र सुवेदी "प्रयास" ले आन्तरिक नियन्त्रण सम्वन्धी प्रस्तुति गर्दै यसको अवधारणा, यसले समेट्ने क्षेत्रहरु, Global and National Practice को सम्वन्धमा जानकारीहरु राख्नुभएको थियो ।

read more

 

Contacts

 

 

Government of Nepal

Ministry of Urban Development

Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Tel.: 977-1-4211673
Fax: 977-1-4211873

E-mail: info@moud.gov.np
Website: www.moud.gov.np

 

Quick Links

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagar Bikash Samiti

 

 

National Urban Development Strategy (NUDS), 2015

 

 

Check Mail

 

 

This page has been visited
real time statistics times
since 4 July 2012.

Special Values