Government of Nepal Ministry of Urban Development Government of Nepal

 नेपाली

निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता

 

Mr. K.P. Sharma Oli
Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister for Urban Development

 

Manju Kumari Chaudhary
Hon'ble State Minister

Latest Updates

» भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७२

» Design Catalogue for Reconstruction of Earthquake Resistant Houses

» भूकम्प प्रभावित भवन संचालन प्रस्ताव स्वीकृती निर्देशिका २०७२

» बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

» आ.व. २०७२/०७३ का लागि सूचिकृत गरिएका व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरु

 

News & Events

 

२०७२ पौष ६ गते
मिति २०७२।०९।०६ गते सोमवारका दिन यस सहरी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको आ.ब. २०७२/७३ को प्रथम चौमासिक अवधिमा सम्पन्न कार्यक्रमहरुको मन्त्रालयस्तरीय प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरियो । मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक अवधिको कूल बजेट रु. ७,४२,६१,८८,०००।- (रु. ७ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख ८८ हजार) रहेकोमा समग्रमा वित्तीय प्रगति ५०.४०% रहेको छ ।

read more

 

Contacts

 

 

Government of Nepal

Ministry of Urban Development

Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Tel.: 977-1-4211673
Fax: 977-1-4211873

E-mail: info@moud.gov.np
Website: www.moud.gov.np

 

Quick Links

 

 

Mr. Deependra Nath Sharma
Secretary

 

Spokeperson

Mr. Padma Kumar Mainalee
Joint Secretary

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Management Unit

 

 

Nagar Bikash Samiti

 

 

Melamchi Progress Status

 

 

National Urban Development Strategy (NUDS), 2015

 

 

South Asian Conference on Sanitation

 

 

Check Mail

 

 

This page has been visited
real time statistics times
since 4 July 2012.

Special Values