Government of Nepal Ministry of Urban Development Government of Nepal

 नेपाली

निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता

 

Dr. Narayan Khadka
Hon'ble Minister

 

Mr. Arjun Kumar Karki
Secretary

Latest Updates

» Nationwide Coverage and Functionality Status of Water Supply and Sanitation in Nepal

» सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१

» विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१

» राष्ट्रिय आवास योजना, २०७१

» भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड, २०७१

» प्रगति सारांश: आ.व. ०७०/७१ मा सम्पन्न भएका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु

» लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदर्शन, २०७०

» Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Operational Guidelines, 2013

 

News & Events

 

विश्व सहरी योजना दिवस २०७१ मनाइदै

नभेम्वर ८, १९४९ देखि मनाउन थालिएको विश्व सहरी योजना दिवस सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना हुनु अघि सम्म RUPSON को नेतृत्वमा मनाउदै आएकोमा २०७० साल देखि भने मन्त्रालयको नेतृत्वमा सहरी योजना सँग संवद्ध सँघ, संस्था, प्राज्ञिक निकायहरू एवम व्यक्तित्वहरूको समेत सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिएको छ । यो वर्षको नारा "सामाजिक समानता र सामञ्जस्यता व्यवस्थित सहरको मान्यता" निर्घारण गरिएको छ ।

यस बर्ष नभेम्वर ८ को विहान ७:३० वजे बबरमहल स्थित भवन विभागबाट सुरू हुने प्रभात फेरी त्रिपुरेश्वर हुदै वसन्तपुरमा समापन हुने र रयालिको नेतृत्व माननिय मन्त्री डा. नारायण खडकाले गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । दिवसले सहरी योजनाको महत्व सर्वसाघारण सम्मै उजागर गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

read more

 

Contacts

 

 

Government of Nepal

Ministry of Urban Development

Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Tel.: 977-1-4211673
Fax: 977-1-4211873

E-mail: info@moud.gov.np
Website: www.moud.gov.np

 

Quick Links

 

 

 

 

 

 

Nagar Bikash Samiti

 

 

Melamchi Progress Status

 

 

South Asian Conference on Sanitation

 

 

Check Mail

 

 

This page has been visited
real time statistics times
since 4 July 2012.

Special Values