Government of Nepal Ministry of Urban Development Government of Nepal

 नेपाली

निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता

 

Dr. Narayan Khadka
Hon'ble Minister

 

Mr. Arjun Kumar Karki
Secretary

Latest Updates

» आ.व. २०७१।७२ को जेठ महिनाको खर्चको फाँटवारी

» प्रेस विज्ञप्ती - २०७२।०२।२८

» प्रेस नोट - २०७२।०२।०३

» प्रेस नोट - २०७२।०२।०२

» प्रेस नोट - २०७२।०१।२७

» प्रेस नोट - २०७२।०१।२३

» प्रेस नोट - २०७२।०१।२१

» National Urban Development Strategy (NUDS), 2015 [Final Draft]

» Nationwide Coverage and Functionality Status of Water Supply and Sanitation in Nepal

» सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१

» विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१

» राष्ट्रिय आवास योजना, २०७१

» भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड, २०७१

 

News & Events

 

बैशाख २०, २०७२:
हालैको बिनासकारी भुकम्प बाट सिर्जित विपत परिस्थितिमा सरकारले १४ जिल्लाहरूमा संकट ग्रस्त अवस्थाको घोषणा गरेको छ । यसका साथै सहरी बिकास मन्त्रालयले ती जिल्लाहरूमा तत्काल शिवीर व्यबस्थापन र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुचारू गराउन क्रमश: आवास र खानेपानी क्षेत्रका १/१ जना सहसचिवको संयोजकत्वमा १०-१२ प्राविधिक कर्मचारीहरूको टोली खटाएको थियो । तत्काल राहत कार्य सञ्चालनका लागि हरेक जिल्लाको खानेपानी डिभिजन कार्यालय मार्फत रू १ करोड रकम समेत निकासा गरिएको छ । सो रकम जिल्ला प्रकोप व्यबस्थापन समितिको निर्णयानुसारका प्राथमिकताका कार्यमा खर्च गरिने व्यबस्था छ । यस अघि भुकम्पको लगत्तै बैशाख १३ गते देखि काठमाण्डौं उपत्यकाका १७ स्थानहरूमा सम्पर्क बिन्दुका रूपमा मन्त्रालयले सहसचिव तथा उपसचिवहरूलाई खटाएको थियो ।

read more

 

Contacts

 

 

Government of Nepal

Ministry of Urban Development

Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Tel.: 977-1-4211673
Fax: 977-1-4211873

E-mail: info@moud.gov.np
Website: www.moud.gov.np

 

Quick Links

 

 
Spokeperson

Mr. Padma Kumar Mainalee
Joint Secretary

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagar Bikash Samiti

 

 

Melamchi Progress Status

 

 

National Urban Development Strategy (NUDS), 2015

 

 

South Asian Conference on Sanitation

 

 

Check Mail

 

 

This page has been visited
real time statistics times
since 4 July 2012.

Special Values