• स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन

Notice Board

Latest Resources

Krishna Gopal Shrestha

Hon'ble Minister

Rambir Manandhar

Hon'ble State Minister

Dr. Ramesh Prasad Singh

Secretary
Ministry of Urban Development
on Social Media

Ministry of Urban Development

२०६९ साल जेठ ५ गते स्थापित यस शहरी विकास मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनामा मन्त्री एक¸ सचिव एक¸ सहसचिव वा सो सरहका महाशाखा प्रमुख हुने ३ वटा महाशाखा र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी शाखा प्रमुख हुने ११ वटा शाखाहरु¸ मन्त्री र सचिवको निजि सचिवालय १।१ गरी २ वटा रहने संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । यो मन्त्रालय कन्द्रिय तहको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो । नेपाल सरकारको मिति २०६९/०२/०५ को निर्णयअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७२।०९।०९ को निर्णयानुसार पुर्नगठन पछि यस मन्त्रालयले हाल शहरी विकास, आवास, भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु सुनियजित र ब्यविस्थत गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

 

 

दीर्घकालीन सोच

पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर र वस्तीहरु

अभियान

  • व्यवस्थित, सफा, पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, सुन्दर शहर तथा वस्तीहरुको विकास गर्ने
  • सबैका लागि सुरक्षित र किफायती आवास व्यवस्था गर्ने
  • सुरक्षित, सुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने गराउने

Department and Organizations under Ministry

Pick up your email from anywhere!